Ender Enerji
Lookout_point

Öncelikle web sitemize ziyaretinizle memnuniyetimizi ifade etmek isteriz.

Web sitemiz hazırlanmakta olup,

Geçici olarak basit ve anlaşılır bir şekilde Türkiyede 5 yıldan bu yana uygulanmakta olan SERBEST TÜKETİCİ kavramını sizlere aktarmak istiyoruz.

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından her yıl OCAK ayında SERBEST TÜKETİCİ limitleri açıklanmaktadır.

2010 yılında yıllık 100,000 kw/h elektrik enerjisi tüketen (bir veya birkaç işyeri olup, aylık faturalarının toplamı yaklaşık 3,000.- TL. ve üzerinde bulunan) şeklinde açıklanmış olan limitler,

2011 yılının OCAK ayında da limitin tekrar düşürülmesi ile yıllık 30,000. kw/h elektrik enerjisi tüketen (bir veya birkaç işyeri olup, aylık faturalarının toplamı yaklaşık 800.- TL. ve üzerinde bulunan)

herkes SERBEST TÜKETİCİ sayılmış bulunmaktadır.

EPDK SERBEST TÜKETİCİ olan herkesi dilediği TOPTAN SATIŞ ŞİRKETİ nden enerji alabileceğini belirtmektedirler. Limit Altında kalanlar ise Bağlı bulundukları dağıtım şirketinden enderjilerini almaya devam edeceklerdir.

Toptan Elektrik Enerjisi satışı ile ilgili sözleşme ve konu ile ilgili gazetelerde çıkan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yıllık 30,000 kw/h tüketen (bir veya birkaç işyeri olup, aylık faturalarının toplamı yaklaşık 800.- TL. ve üzerinde bulunan işyerleri)

Bu kapsama girmekte olup, elektrik enerjisini iskontolu alabilirler.

Örnek indirim tablosunda kazanç miktarını görebilirsiniz.

Şirketimize son faturalarınızı aşağıda bulunan faks numarasına veya herhangi bir tarayıcıdan  enerji@enderenerji.com mail adresine gönderirseniz size özel kazanç tablonuzu ve teklif mektubuzu iletebiliriz.


FigC1Abonelerin mutlaka dijital sayaçlarının olması, Elektrik faturalarında unvanlarının kendi adlarına ait olması ve Bağlı bulundukları dağıtım şirketlerine borçlarının bulunmaması zorunluluktur

 


 Abonelik için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

  Şahıslar için ;

  • Elektrik faturalarının fotokopisi (bir veya birkaç aylık)
  • Şirketimizce gönderilecek olan abonelik sözleşmesinin herbir sayfasının imzalanması varsa kaşe basılması,
  • Şirketimizce gönderilecek olan sözleşme eki olan EK 2 (FORM NO: IA.02) formunda tüketici sahasında kaşe basılmadan Ad Soyad, Tarih yazılarak imzalanması
  • Şirketimizce gönderilecek olan sözleşme eki olan EK3 (enerji Sayaç Bilgi Formunun imzalanması,
  • İmza sirküleri/Beyannamesi (fotokopi)
  • Vergi Levha fotokopisi (veya vergi numarasını gösterir bir belgenin fotokopisi)
  • Kimlik Fotokopi/leri

   

  Şirketler için ;

  • İmza sirküleri /temsil Belgesi (fotokopisi)
  • Güncel Ticaret Sicili Fotokopisi (Bulunamıyorsa şirketimizce temin edilmektedir)
  • Tüzel kişi ortaklarının kimlik fotokopileri
  • Vergi Levha Fotokopisi
  • Elektrik faturalarının (fazla abonelik halinde diğerlerinin de) bir veya birkaç aylık ) fotokopisi
  • Şirketimizce gönderilecek olan abonelik sözleşmesinin her bir sayfasının yetkili kişilerce kaşe ve imzalanması,
  • Şirketimizce gönderilecek olan sözleşme eki olan EK 2 (FORM NO: IA.02) formunda tüketici sahasında kaşe basılmadan yetkili kişilerce Ad Soyad, Tarih yazılarak imzalanması
  • Şirketimizce gönderilecek olan sözleşme eki olan EK3 (enerji Sayaç Bilgi Formunun imzalanması,

 gerekmektedir.

Karşılıklı çalışmamızın gelişmesini umut eder, bu vesile ile saygılarımızı sunarız.

 

ENDER TOPTAN ENERJI YÖNETİMİ LTD.ŞTİ

Toptan Elektrik ve Doğalgaz Satışı

Tel : 0 (222) 210 00 20

Faks : 0 (222) 210 00 26

 

 

 

 

[Ender Enerji] [Gazetelerden] [Örnek İndirim Tablosu] [Mevzuat]